جرج کلی فرض اساسی خود را به صورت زیر ارائه می دهد:
روشهای فرد برای پیش بینی رویدادها، فرآیندهای ذهنی او را کانالیزه می کنند

کلی برای توضیح بیشتر فرض اساسی خود، یازده اصل فرعی ارائه می دهد که در اصل شخصیت انسانها را نشان می دهند و عبارتند از:

 •  اصل فرعی شباهت ساختاری (شباهتهای میان رویدادهای تکراری): انسانها رویدادهای زندگی را با تفسیر رویدادهای مشابه پیش بینی می کنند.
 •  اصل فرعی فردیت (تفاوتهای فردی در تفسیر رویدادها): انسانها، در تفسیر رویدادها تفاوتهای فردی دارند.
 • اصل فرعی نظم سازمانی (روابط میان سازه ها): هر انسانی، برای آسانتر شدن پیش بینی هایش، آنها را سازمان می دهد. به این معنا که انسان، از سازه ها یک سیستم سلسله مراتبی و منحصر بفرد تشکیل می دهد.
 •  اصل فرعی دوگانگی (دو گزینه ی متضاد): سیستم تفسیری فرد از تعداد نامحدودی سازه های دوگانه ساخته شده.
 • اصل فرعی انتخاب (آزادی انتخاب): از بین سازه های دوگانه و دوقطبی، فرد گزینه ای را انتخاب می کند که به نظرش، برای گسترش سیستم سازه های وی، و تعریف دقیق تر آن، مفید تر است.
 •  اصل فرعی محدودیت دامنه (طیف رویدادها): هر سازه ای تنها برای پیش بینی تعداد محدودی از رویدادها مناسب است.
 • اصل فرعی تغییر تجربه (قرار گرفتن در معرض تجربه های جدید): با تکرار رویدادها و با تفسیر آنها در هر بار، سیستم تفسیری فرد تغییر می یابد.
 •  اصل فرعی تغییر سازه (سازگار شدن با تجربه های جدید): میزان تغییرپذیری سیستم تفسیری فرد، در گرو این است که سازه های درون آن تا چه حد نفوذناپذیر باشند.
 • اصل فرعی تجزیه (رقابت میان سازه ها): فرد می تواند انواع مختلفی از خرده سیستمهای تفسیری را که، از لحاظ استنباطی، با یکدیگر ناهمخوان هستند، با موفقیت به کار ببرد.
 •  اصل فرعی اشتراک (شباهت افراد در تفسیر رویدادها): هر اندازه تفسیرهای فرد از یک تجربه به تفسیرهای فرد دیگری از همان تجربه مشابه باشد، فرآیندهای روانی آن دو نیز به همان اندازه مشابه خواهد بود.
 •  اصل فرعی تعامل اجتماعی (روابط میان فردی): هر انسانی که فرآیند تفسیر انسان دیگری را تفسیر می کند، می تواند در فرآیندهای مورد علاقه ی او نقش داشته باشد.

منبع: نظریه های شخصیت/ مهدی گنجی/ نشر ساوالان

جهت آشنایی بیشتر با نظریه جرج کلی و سایر نظریات شخصیت می توانید اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *